FORMULARZ ZGŁOSZENIA URZĄDZEŃ DO SERWISU
SERVICE APPLICATION FORM

ID SESJI: q4q13gtlcoaiocqdjdgwhkon

Skip Navigation Links.
Dane zgłaszającego/Submitter's details
Zgłaszanie urządzeń/Device reporting
Dane zgłaszającego
Submitter's details
Nazwa firmy
Company Name
 
NIP
VAT ID
 
Miejscowość
City
 
Ulica
Street name
 
Os. kontaktowa
Contact Person
 
Numer telefonu
Phone Number
 
Adres email
E-mail address
 

Lista zgłaszanych produktów
List of reported products

id
#
ID
Urządzenie/Device
Nr seryjny/Serial no
Data zakupu/Purchase date
Dokument/Invoice
Aplikacja
Ustaerka/Dev. fault
Typ/Type
No data to display